Show simple item record

dc.contributor.advisorGalda, Zdeněk
dc.contributor.authorKuchař, Vladislav
dc.date.accessioned2019-02-08T11:21:23Z
dc.date.available2019-02-08T11:21:23Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/133883
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem výrobní haly pro textilní výrobu. Součástí diplomové práce je návrh řešení větrání, topení, chlazení a optimalizace vlhkostních parametrů vnitřního klimatu na základě hygienických limitů, tepelných ztrát objektu a tepelné zátěže v letním období. Výrobní hala a navazující administrativní budova je tvořena ocelovým skeletem opláštěným sendvičovým panelem. Pro optimalizaci spotřeby energií pro vytápění, chlazení a přípravu užitkové vody je použito tepelné čerpadlo s proměnlivým průtokem chladiva (VRF) umožňující současné topení a chlazení. Vzduchotechnika s rekuperaci tepla zajišťuje hygienickou výměnu vzduchu.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the design of a production hall for textile production. Part of the diploma thesis is a proposal for solution of ventilation, heating, cooling and optimisation of moisture parameters of internal climate on the basis of hygienic limits, thermal losses of the building and thermal load in the summer. The production hall and the adjoining office building are made of steel skeleton covered with a sandwich panel. Optimized energy consumption for heating, cooling and domestic hot water preparation uses a variable flow refrigerant (VRF) heat pump for simultaneous heating and cooling. Heat recovery technology provides hygienic air exchange.en
dc.format.extent20194340 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectVýrobní halacs
dc.subjectadministrativacs
dc.subjectocelový skeletcs
dc.subjectvytápěnícs
dc.subjectchlazenícs
dc.subjectodvlhčenícs
dc.subjectzvlhčenícs
dc.subjectVRF systémcs
dc.subjectvzduchotechnická jednotkacs
dc.subjectelektromagnetický ventilcs
dc.subjectrekuperace teplacs
dc.subjectproduction hallen
dc.subjectadministrationen
dc.subjectsteel skeletonen
dc.subjectheatingen
dc.subjectcoolingen
dc.subjectdehumidificationen
dc.subjecthumidificationen
dc.subjectVRF systemen
dc.subjectair handling uniten
dc.subjectelectromagnetic valveen
dc.subjectheat recoveryen
dc.titleHala pro textilní výrobu – vytápění a větránícs
dc.title.alternativeThe Hall for the Textile Production – The Heating and Ventilationen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeMichoněk, Roman
dc.date.accepted2019-01-09
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.department229 - Katedra prostředí staveb a TZBcs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchProstředí stavebcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2712
dc.identifier.thesisKUC0177_FAST_N3607_3607T040_01_2018
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record