• Náklady formovacích směsí z pohledu projektu IX 

    Nykodýmová, Veronika; Kafka, Václav; Knirsch, Vojtěch; Martinák, Rostislav; Szmek, Vladislav; Novobílský, Marcel; Doupovec, Dušan; Řeháčková, Kateřina; Lána, Ivo; Jochim, Roman (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hutnická. 2009, roč. 52, č. 2, s. 261-266.)