Now showing items 1-3 of 3

  • Effect of the encapsulation on chemical durability of geopolymers 

    Šulcová, Jana; Plško, Alfonz; Staňová, Iveta; Pagáčová, Jana; Havrilová, Z. (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hutnická. 2009, roč. 52, č. 1, s. 142-145 : il.)
  • The possibilities of preparation of nanomaterials by sol-gel methods 

    Plško, Alfonz; Pagáčová, Jana; Staňová, Iveta; Šulcová, Jana; Lukáč, Anton; Faturíková, Katarína (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hutnická. 2009, roč. 52, č. 3, s. 173-178 : il.)
  • Redox state of historical glasses 

    Šulcová, Jana; Šibíková, Katarína; Plško, Alfonz; Staššíková, Danica; Bielich, Mário; Samuel, Marián (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hutnická. 2008, roč. 51, č. 1, s. 318-321.)