Now showing items 1-2 of 2

  • Analytická identifikace masokostní moučky 

    Obroučka, Karel; Kuča, Roma; Fiedor, Jiří; Šutarová, Petra (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada vědecko-výzkumných ústavů. 2005, roč. 51, č. 1, s. 139-148 : il.)
  • Produkce masokostní moučky v ČR 

    Šutarová, Petra; Obroučka, Karel (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada vědecko-výzkumných ústavů. 2005, roč. 51, č. 1, s. 117-137 : il.)