Now showing items 1-1 of 1

  • Evaluating of hyperelastic material behavior 

    Švecová, Zuzana; Cúth, Vladimír; Slabeycius, Juraj; Kopecký, Miroslav (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hutnická. 2005, roč. 48, č. 1, s. 245-249 : il.)