Now showing items 1-2 of 2

  • Autonomous airship 

    Pospišilík, Martin; Adámek, Milan (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2009, roč. 55, č. 2, s. 109-114 : il.)
  • Microflow sensor 

    Adámek, Milan; Neumann, Petr (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2006, roč. 52, č. 2, s. 1-6 : il.)