• Plastic bend in closed die 

    Hrubý, Jiří; Adamiš, Pavel (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 1998, roč. 44, č. 2, s. 1-4 : il.)