Now showing items 1-1 of 1

  • Mezinárodní rok planety Země : geologové pro společnost 

    Zedník, Jan; Štědrá, Veronika; Aichler, Jaroslav; Mikuláš, Radek; Přikryl, Rudolf; Ivanov, Martin; Raclavský, Konstantin; Medřický, Stanislav (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební. 2007, roč. 7, č. 2, s. 347-350.)