Now showing items 1-1 of 1

  • Linearization of polynomial matrix inequalities 

    Hernandez, Navarro C.L.; Crusca, Francesco; Aldeen, M. (Mohammad); Banks, Stephen P. (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2006, roč. 52, č. 2, s. 47-52.)