• Logistic principles in railway transport 

    Daněk, Jan (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 1997, roč. 43, č. 3, s. 29-32 : il.)