• Vyluhovatelnost rtuti z kontaminovaných materiálů 

    Štefanidesová, Vlasta; Münsterová, Martina; Rapošová, Katarína; Pavlíček, Vladimír (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická. 2005, roč. 51, č. 2, s. 89-116 : il.)