Now showing items 1-1 of 1

  • Forming of AZ91 magnesium alloy after heat treatment 

    Čížek, Lubomír; Greger, Miroslav; Kocich, Radim; Hernas, Adam; Juřička, I.; Tański, T. (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hutnická. 2005, roč. 48, č. 1, s. 27-30 : il.)