• Impulsní kavitační zkoušky 

    Vala, Miroslav (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada strojní. 1976, roč. 22, č. 1, s. 113-123 : il.)