Show simple item record

dc.contributor.advisorŽídek, Jan
dc.contributor.authorSzlaur, Jakub
dc.date.accessioned2021-07-15T09:30:27Z
dc.date.available2021-07-15T09:30:27Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/143932
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na problematiku analýzy velkých dat v kontextu čtvrté průmyslové revoluce. Cílem práce je popsat celý proces zpracování velkých dat a následné otestování popsaných metod. Práce bude obsahovat pojednání o tom, jak se velká data sbírají a k čemu slouží. Dále bude tato práce pojednávat o jednotlivých nástrojích pro analýzu velkých dat. Praktická část bakalářské práce je věnována praktickému otestování těchto nástrojů na konkrétním datasetu.cs
dc.description.abstractThis work is focused on big data analysis in the context of the fourth industrial revolution. The goal of the work is to describe the whole process of working with big data and testing the described methods. Work describes how big data are collected and how they can be used. This work also discusses the individual tools for analyzing big data and practical testing of those tools on a specific dataset.en
dc.format.extent1602705 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská – Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectVelká datacs
dc.subjectPrůmysl 4.0cs
dc.subjectnástrojecs
dc.subjectdatasetcs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectstrojové učenícs
dc.subjectmodelycs
dc.subjectBig dataen
dc.subjectIndustry 4.0en
dc.subjecttoolsen
dc.subjectdataseten
dc.subjectanalysisen
dc.subjectmachine learningen
dc.subjectmodelsen
dc.titleAnalýza velkých datcs
dc.title.alternativeBig Data Analysisen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeKahánková, Radana
dc.date.accepted2021-06-04
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department450 - Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programPočítačové systémy pro průmysl 21. stoletícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724
dc.identifier.thesisSZL0014_FEI_B2660_2021
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record