Show simple item record

dc.contributor.advisorMahdal, Miroslav
dc.contributor.authorNepor, Ondřej
dc.date.accessioned2021-07-15T09:34:18Z
dc.date.available2021-07-15T09:34:18Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/144474
dc.description.abstractBakalářská práce se zaměřuje na inovaci senzoru používaného v automatickém parkovacím domě a jeho následnému využití v propojení s vývojovými deskami Arduino. V rámci inovace senzoru bylo vyzkoušeno mnoho řešení a typů senzorů, a posléze vybráno to nejspolehlivější řešení. Obsahem bakalářské práce je rovněž návrh garážového stání a garážových vrat modelu automatického parkovacího domu. Navrhnuté modifikace a inovace senzoru byly ověřeny na vytvořeném zmenšeném modelu jednoho parkovacího stání a garážových vrat. Inovovaný senzor byl následně implementován do původního modelu.cs
dc.description.abstractThis bachelor's thesis focuses on the innovation of sensors used in the automatic parking house and their subsequent use in conjunction with Arduino control board. As part of the sensor innovation, many solutions and types of sensors were tested, and then the most reliable solution was selected. The content of the bachelor's thesis is also the design of a parking slot and the garage door of the automatic parking house model. The proposed modifications and innovations of the sensor were verified on the created scale model of one parking slot and garage door. The innovated sensor was then implemented into the original model.en
dc.format.extent4172466 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská – Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectautomatický parkovací důmcs
dc.subjectArduinocs
dc.subjectinfračervený senzorcs
dc.subjectoptický senzorcs
dc.subjectautomatic parking houseen
dc.subjectArduinoen
dc.subjectinfrared sensoren
dc.subjectoptical sensoren
dc.titleInovace modelu parkovacího domucs
dc.title.alternativeInnovation of the Parking House Modelen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeGuráš, Radek
dc.date.accepted2021-06-08
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department352 - Katedra automatizační techniky a řízenícs
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.thesis.degree-branchAplikovaná informatika a řízenícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723
dc.identifier.thesisNEP0020_FS_B2341_3902R001_2021
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record