Show simple item record

dc.contributor.advisorPrešnajderová, Tereza
dc.contributor.authorSzusciková, Tereza
dc.date.accessioned2022-09-01T07:19:22Z
dc.date.available2022-09-01T07:19:22Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/147044
dc.description.abstractBakalářské práce se zabývá analýzou spotřebitelského chování zákazníků na trhu cukrárny. Cílem bylo zjistit, jak se spotřebitelé stravují, jaké faktory ovlivňují jejich nákup a jaké je mezi spotřebiteli povědomí o společnosti Ollies dorty, s. r. o. Práce je rozdělená na teoretickou část, která se věnuje definici základních pojmů a spotřebitelskému chování, a praktickou část, která je zaměřena na analýzu dat, které byly získány pomocí online dotazníkového šetření. Z výsledků výzkumu byly formulovány návrhy a doporučení pro společnost působící na cukrárenském trhu.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with consumer behaviour analysis of cake shop customers. The aim was to find out how consumers eat, what factors influence their purchase and what is consumer awareness of the Ollies company. The work is divided into a theoretical part, which includes the definition of basic concepts and consumer behavior, and the practical part, which is focused on the analysis of data that were obtained using an online questionnaire survey. Moreover, the results were used to formulate proposals and recommendations for the company operating in the confectionery market.en
dc.format.extent1924205 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská – Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectmarketingový výzkumcs
dc.subjectspotřebitelské chovánícs
dc.subjectcukrárnacs
dc.subjectcukrárenský trhcs
dc.subjectanalýza spotřebitelského chovánícs
dc.subjectmarketing researchen
dc.subjectconsumer behavioren
dc.subjectcake shopen
dc.subjectcake shop marketen
dc.subjectConsumer behaviour analysisen
dc.titleAnalýza spotřebitelského chování zákazníků cukrárnycs
dc.title.alternativeConsumer Behaviour Analysis of Cake Shop Customersen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeGecíková, Martina
dc.date.accepted2022-05-31
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department116 - Katedra marketingu a obchoducs
dc.thesis.degree-programMarketingcs
dc.thesis.degree-branchMarketingová komunikacecs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2751
dc.identifier.thesisSZU0023_EKF_B0414A050001_S01_2022
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record