Results Per Page:

Now showing items 1-2 of 1

metoda diskontovaných peněžních toků (1)
metoda ekonomické přidané hodnoty (1)