Results Per Page:

Now showing items 1-10 of 1

analysis of the sensitivity (1)
analýza citlivosti (1)
cost of capital (1)
Discounted Cash Flow method (1)
financial analysis (1)
financial plan (1)
finanční analýza (1)
finanční plán (1)
metoda diskontovaných peněžních toků (1)
metoda ekonomické přidané hodnoty (1)