Emise těžkých kovů a polyaromatických uhlovodíků při spalování uhlí v průmyslových a malých topeništích

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/31924

Show simple item record


dc.contributor.author Ritz, Michal en
dc.contributor.author Bartoňová, Lucie en
dc.contributor.author Klika, Zdeněk en
dc.date.accessioned 2006-04-19T20:31:50Z
dc.date.available 2006-04-19T20:31:50Z
dc.date.issued 2003 en
dc.identifier.citation Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická. 2003, roč. 49, č. 1, s. 69-82 : il. en
dc.identifier.issn 0474-8476 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/31924
dc.description.abstract V této práci je podán literární přehled o emisích těžkých kovů a polyaromatických uhlovodíků při spalování uhlí. Článek se zaměřuje nejen na velká průmyslová topeniště, ale všímá si i problematiky malých lokálních topenišť. Emisím z průmyslových topenišť je v literatuře věnována značná pozornost. Naopak studií o malých topeništích je podstatně méně, ačkoli byl emisím z těchto topenišť prokázán značný vliv nejen na životní prostředí, ale i na zdravotní stav populace v jejich okolí.
dc.description.abstract In this paper a survey of literature dealing with emissions of heavy metals and polyaromatic hydrocarbons during coal combustion is given. The paper is focused not only at big industrial furnaces, but also at problems of small scale furnaces. There is a lot of studies dealing with industrial coal combustion. On the contrary studies dealing with small scale furnaces are substantially less frequent, although considerable effects of emissions of such furnaces not only on the life environment, but also on health condition of population in their vicinity has been evidenced.
dc.format.extent 883006 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava en
dc.relation.ispartofseries Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická en
dc.relation.uri http://gse.vsb.cz/2003/XLIX-2003-1-69-82.pdf
dc.title Emise těžkých kovů a polyaromatických uhlovodíků při spalování uhlí v průmyslových a malých topeništích cs
dc.title.alternative Emissions of heavy metals and polyaromatic hydrocarbons during coal combustion in industrial and small scale furnaces cs
dc.type article en
dc.rights.access openAccess
dc.type.version publishedVersion
dc.type.status Peer-reviewed

Files in this item

Files Size Format View Description
hor-XLIX-2003-1-69-82-ritz.pdf 862.3Kb PDF View/Open publishedVersion

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics