Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.authorRitz, Michalen
dc.contributor.authorBartoňová, Lucieen
dc.contributor.authorKlika, Zdeněken
dc.date.accessioned2006-04-19T20:31:50Z
dc.date.available2006-04-19T20:31:50Z
dc.date.issued2003en
dc.identifier.citationSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická. 2003, roč. 49, č. 1, s. 69-82 : il.en
dc.identifier.issn0474-8476en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/31924
dc.description.abstractV této práci je podán literární přehled o emisích těžkých kovů a polyaromatických uhlovodíků při spalování uhlí. Článek se zaměřuje nejen na velká průmyslová topeniště, ale všímá si i problematiky malých lokálních topenišť. Emisím z průmyslových topenišť je v literatuře věnována značná pozornost. Naopak studií o malých topeništích je podstatně méně, ačkoli byl emisím z těchto topenišť prokázán značný vliv nejen na životní prostředí, ale i na zdravotní stav populace v jejich okolí.
dc.description.abstractIn this paper a survey of literature dealing with emissions of heavy metals and polyaromatic hydrocarbons during coal combustion is given. The paper is focused not only at big industrial furnaces, but also at problems of small scale furnaces. There is a lot of studies dealing with industrial coal combustion. On the contrary studies dealing with small scale furnaces are substantially less frequent, although considerable effects of emissions of such furnaces not only on the life environment, but also on health condition of population in their vicinity has been evidenced.
dc.format.extent883006 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravaen
dc.relation.ispartofseriesSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologickáen
dc.relation.urihttp://gse.vsb.cz/2003/XLIX-2003-1-69-82.pdf
dc.rights© Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostravacs
dc.titleEmise těžkých kovů a polyaromatických uhlovodíků při spalování uhlí v průmyslových a malých topeništíchcs
dc.title.alternativeEmissions of heavy metals and polyaromatic hydrocarbons during coal combustion in industrial and small scale furnacescs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersion
dc.type.statusPeer-reviewed


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam