Kolekce obsahuje 830 metadatových záznamů a souborů s plnými texty vysokoškolských kvalifikačních prací Ekonomické fakulty (EKF), Fakulty bezpečnostního inženýrství (FBI) a Hornicko-geologické fakulty (HGF). Záznamy byly exportovány ze sběrné aplikace "Registrace bakalářských a diplomových prací", do níž byly ukládány záznamy a soubory s plnými texty prací, obhájených v akademickém roce 2007/2008, pro účely připojení VŠB-TUO k projektu "Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů".
Kolekce je využívána pro export záznamů do systému theses.cz.
Přístup k plným textům je umožněn pouze interním uživatelům VŠB-TUO,kteří jsou v repozitáři DSpace registrováni pomocí svého LDAP uživatelského jména a hesla.

Přes webové rozhraní systému theses.cz je možné vyhledávat také informace o vysokoškolských kvalifikačních pracích ostatních vysokých škol připojených do projektu "Národní registr VŠKP".

Do kolekce bylo přidáno několik disertačních prací obhájených na Hornicko-geologické fakultě.

Nedávno přidané

Zobrazit další