Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorMelecký, Lukášen
dc.contributor.authorDivecká, Terezaen
dc.date.accessioned2008-11-17T12:59:59Z
dc.date.available2008-11-17T12:59:59Z
dc.date.issued2008en
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/69747
dc.descriptionImport 17/11/2008
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je souhrnné představení problematiky horizontálních priorit v Evropské unii a České republice a zjištění, jak jsou reálně naplňovány tyto priority ve vybraných programech strukturálních fondů v České republice ve zkráceném programovacím období 2004 – 2006. Hlavní pozornost je věnována horizontálním prioritám v Cíli 1 ve vybraných programových dokumentech jako je Rámec podpory Společenství, Operační program Rozvoj lidských zdrojů a Společný regionální operační program. První kapitola diplomové práce vymezuje teoretická východiska horizontálních priorit v Evropské unii. Věnuje se historii horizontálních priorit a legislativnímu vymezení. Druhá kapitola se věnuje postavení a významu politiky hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie v České republice a horizontálním prioritám v programech strukturálních fondů. Závěrečná třetí kapitola se zabývá naplňováním a evaluací horizontálních priorit ve vybraných programech strukturálních fondů v ČR v programovacím období 2004 – 2006.en
dc.format.extent1181174 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjecthorizontální priorityen
dc.titleHorizontální priority v programech strukturálních fondů EU v České republiceen
dc.title.alternativeHorizontal priorities of the EU structural funds programmes in the Czech Republicen
dc.typeDiplomová práceen
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programen
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultaen
dc.description.department120 - Katedra evropské integraceen
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správaen
dc.thesis.degree-branchEurosprávaen
dc.identifier.senderS2751en
dc.identifier.thesisM6202.6210T004.div013
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam