Experimentální a numerické řešení hydraulického rázu užitím programu SimHydraulics

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/71627

Show simple item record


dc.contributor.advisor Kozubková, Milada en
dc.contributor.author Dojčán, Jan en
dc.date.accessioned 2009-08-31T20:03:40Z
dc.date.available 2009-08-31T20:03:40Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/71627
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá experimentálním a numerickým řešením hydraulického rázu. V úvodu je vysvětlen princip vzniku hydraulického rázu a metody pro jeho výpočty. Na základě experimentálního měření je vytvořen v programu SimHydraulics simulační obvod pro numerické řešení hydraulického rázu. Navržený simulační obvod je modifikován pro tři různé bloky zastupující v programu SimHydraulics hydrogenerátor. Dynamické průběhy tlaků ze simulace byly následně porovnány s experimentem. Z vyhodnocení dynamických průběhů tlaků se získal optimální simulační obvod, s prvkem zastupující hydrogenerátor, pro simulaci hydraulického rázu. cs
dc.description.abstract The thesis analyses an experimental and numeric solution of a hydraulic impact. The introduction explains the principle of a hydraulic impact occurrence and the methods of its calculations. Based on experimental measurements a simulation circuit for a numeric solution of a hydraulic impact was defined in the SimHydraulics programme. The proposed simulation circuit is modified for three different blocks representing a hydroelectric generator in SimHydraulics. The dynamic courses of pressures received through the simulation were subsequently compared with the experiment. Based on the assessment of the dynamic courses of pressure the optimum simulation circuit was received, with an element representing a hydroelectric generator, to simulate a hydraulic impact. en
dc.format 65, [7] l. : il. + 1 CD cs
dc.format.extent 2860984 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject hydraulický ráz cs
dc.subject SimHydraulics cs
dc.subject Water hammer en
dc.subject Water shock en
dc.subject Hydraulic shock en
dc.subject SimHydraulics en
dc.title Experimentální a numerické řešení hydraulického rázu užitím programu SimHydraulics cs
dc.title.alternative Experimental and Numerical Solution of the Hydraulic Shock Wave Using SimHydraulics Programme en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 200904523 cs
dc.identifier.location ÚK/Sklad diplomových prací cs
dc.contributor.referee Hružík, Lumír en
dc.date.accepted 2009-06-10 en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 338 - Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení cs
dc.thesis.degree-program Strojní inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Konstrukční a procesní inženýrství cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2723 cs
dc.identifier.thesis DOJ002_FS_N2301_3909T001_16_2009 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
DOJ002_FS_N2301_3909T001_16_2009.pdf 2.728Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics