Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKozubková, Miladaen
dc.contributor.authorDojčán, Janen
dc.date.accessioned2009-08-31T20:03:40Z
dc.date.available2009-08-31T20:03:40Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/71627
dc.descriptionImport 31/08/2009
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá experimentálním a numerickým řešením hydraulického rázu. V úvodu je vysvětlen princip vzniku hydraulického rázu a metody pro jeho výpočty. Na základě experimentálního měření je vytvořen v programu SimHydraulics simulační obvod pro numerické řešení hydraulického rázu. Navržený simulační obvod je modifikován pro tři různé bloky zastupující v programu SimHydraulics hydrogenerátor. Dynamické průběhy tlaků ze simulace byly následně porovnány s experimentem. Z vyhodnocení dynamických průběhů tlaků se získal optimální simulační obvod, s prvkem zastupující hydrogenerátor, pro simulaci hydraulického rázu.cs
dc.description.abstractThe thesis analyses an experimental and numeric solution of a hydraulic impact. The introduction explains the principle of a hydraulic impact occurrence and the methods of its calculations. Based on experimental measurements a simulation circuit for a numeric solution of a hydraulic impact was defined in the SimHydraulics programme. The proposed simulation circuit is modified for three different blocks representing a hydroelectric generator in SimHydraulics. The dynamic courses of pressures received through the simulation were subsequently compared with the experiment. Based on the assessment of the dynamic courses of pressure the optimum simulation circuit was received, with an element representing a hydroelectric generator, to simulate a hydraulic impact.en
dc.format65, [7] l. : il. + 1 CDcs
dc.format.extent2860984 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjecthydraulický rázcs
dc.subjectSimHydraulicscs
dc.subjectWater hammeren
dc.subjectWater shocken
dc.subjectHydraulic shocken
dc.subjectSimHydraulicsen
dc.titleExperimentální a numerické řešení hydraulického rázu užitím programu SimHydraulicscs
dc.title.alternativeExperimental and Numerical Solution of the Hydraulic Shock Wave Using SimHydraulics Programmeen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature200904523cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereeHružík, Lumíren
dc.date.accepted2009-06-10en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department338 - Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízenícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchKonstrukční a procesní inženýrstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisDOJ002_FS_N2301_3909T001_16_2009
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam