Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorMilata, Martinen
dc.contributor.authorŠafařík, Jakuben
dc.date.accessioned2009-09-01T07:00:47Z
dc.date.available2009-09-01T07:00:47Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/74131
dc.description.abstractVe své práci řeším problém tvorby instalačních balíčků komponent virtuální laboratoře počítačových sítí pro distribuci debian. V první kapitole se nachází úvod do problematiky tvorby balíčků, následovaný druhou kapitolou obsahující popis tvorby balíčků pro obecný příklad. Další kapitoly se týkají tvorby balíčků pro jednotlivé komponenty virtuální laboratoře. na něž navazuje kapitola řešící distribuce těchto balíčků pomocí repozitáře a kapitola s návodem pro instalaci vytvořených balíčků. V závěru hodnotím dosažené výsledky.cs
dc.description.abstractIn my thesis I solve problem of creating installation packages of computer networks virtual laboratory components for distribution debian. In first chapter is located introduction into problem of creating packages, followed by second chapter containing description how to create packeges for common example. Next chapters describe creating packages for all components of virtual network laboratory. Consequent chapter solving distribution of these packages using repository. Another chapter contain guide for installation binary packages. At the close I evaluate attained results.en
dc.format36, [26] l. + 1 CDcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectbinární balíčkycs
dc.subjectinstalační balíčkycs
dc.subjectrepozitářcs
dc.subjectvirtlabcs
dc.subjectbinary packagesen
dc.subjectinstallation packagesen
dc.subjectrepositoryen
dc.subjectvirtlaben
dc.titleVytvoření standardních instalačních balíčků komponent virtuální laboratoře počítačových sítí pro GNU/Linux distribuci Debiancs
dc.title.alternativeCreating standard installation packages of computer networks virtual laboratory components for the Debian GNU/Linuxen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature200904625cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereeGrygárek, Petren
dc.date.accepted2009-06-11en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department456 - Katedra informatikyen
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchMobilní technologiecs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisSAF077_FEI_B2647_2612R059_2009
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

SouboryVelikostFormátZobrazit

K tomuto záznamu nejsou připojeny žádné soubory.

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam