Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorBouchal, Tomášen
dc.contributor.authorKošťál, Radomilen
dc.date.accessioned2009-09-01T10:11:21Z
dc.date.available2009-09-01T10:11:21Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/74694
dc.descriptionImport 01/09/2009
dc.description.abstractBakalářská práce je věnována jedné z největších ekologických zátěží, která se nachází na území města Ostravy. Hlavním cílem bakalářské práce je poukázat na fakt, že odpady z lagun Ostramo mohou být využity k získávání energie spalováním. Předkládaná práce neopomíjí problémy, ale přesto dokazuje, že i problematické odpady mohou být surovinou pro další využití.cs
dc.description.abstractBachelor's thesis is devoted to one of the largest environmental burden, which is situated in the city. The main objective of thesis is to highlight the fact that waste from the lagoons Ostramo can be used to generate energy by incineration. The present work does not fail to problems, but it proves that the waste problem can be the raw material for further use.en
dc.format34 l. : il.cs
dc.format.extent2110449 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectalternativní palivocs
dc.subjectodpadcs
dc.subjectropacs
dc.subjectspalovánícs
dc.subjectwasteen
dc.subjectalternative fuelen
dc.subjectburningen
dc.subjectoilen
dc.titleMožnosti energetického využití ropných odpadů z lagun Ostramocs
dc.title.alternativePossibilites of energetic utilize of oil waste from Laguns Ostramoen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature200902656cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereeZávada, Jaroslaven
dc.date.accepted2009-06-12en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department546 - Institut environmentálního inženýrstvíen
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchZpracování a zneškodňování odpadůcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisKOS353_HGF_B2102_3904R022_2009
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam