Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorFasuga, Radoslaven
dc.contributor.authorChaloupka, Milanen
dc.date.accessioned2010-09-29T13:19:42Z
dc.date.available2010-09-29T13:19:42Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/78492
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractTato práce řeší problematiku vad a nedokonalostí vstupních materiálů pro OCR a obsahuje popis možného řešení pro problematiku rozpoznání tištěného textu. Obsahem práce je popis základních algoritmů pro úpravu vstupních materiálů, jakožto algoritmy pro detekci hran v obraze, segmentace barev v obraze a vyhlazování nekvalitně získaného obrazu. V práci je také provedeno zhodnocení použitých algoritmů a porovnání získaných výsledků. V poslední řadě je vysvětlena problematika rozpoznávání prohnutého textu a textu opsaného na kružnici s možností řešení tohoto problému.cs
dc.description.abstractThis thesis solves the problem of defects and imperfections in the input materials for the OCR and describes possible solutions for issues of recognition of printed text. The thesis is a description of the basic algorithms for the adjustment of raw materials, as algorithms for edge detection in image, color segmentation in image and smoothing produced poor image. The thesis is also an assessment of the algorithms and compare the results obtained. Finally, the issue is explained recognition of curved text and text in circle with the possibility of solving this problem.en
dc.format60 l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent1691167 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectOCRcs
dc.subjectRGBcs
dc.subjectšedotónový obrazcs
dc.subjectprahovánícs
dc.subjectglobální prahovánícs
dc.subjectOtsu prahovánícs
dc.subjectp-procentní prahovánícs
dc.subjectdetekce hrancs
dc.subjectoperátor Prewittovécs
dc.subjectSobelův operátorcs
dc.subjectLaplacian of Gaussiancs
dc.subjectinvariantycs
dc.subjectFourierovy deskriptorycs
dc.subjectmomentycs
dc.subjectnormální momentycs
dc.subjectcentrální momentycs
dc.subjectsedm Huových invariantních momentůcs
dc.subjectZernikovy momentycs
dc.subjectPseudo-Zernikovy momentycs
dc.subjecttext na kružnicics
dc.subjectprohnutý textcs
dc.subjectJPGcs
dc.subjectPDFcs
dc.subjectC#cs
dc.subjectOCRen
dc.subjectRGBen
dc.subjectgrayscale imageen
dc.subjectthresholdingen
dc.subjectglobal thresholdingen
dc.subjectOtsu thresholdingen
dc.subjectp-percentage thresholdingen
dc.subjectedge detectionen
dc.subjectPrewitt operatoren
dc.subjectSobel operatoren
dc.subjectLaplacian of Gaussianen
dc.subjectinvariantsen
dc.subjectFourier descriptorsen
dc.subjectmomentsen
dc.subjectnormal momentsen
dc.subjectcentral momentsen
dc.subjectHu´s seven moment invariantsen
dc.subjectZernike momentsen
dc.subjectPseudo-Zernike momentsen
dc.subjecttext in circleen
dc.subjectcurved texten
dc.subjectJPGen
dc.subjectPDFen
dc.subjectC#en
dc.titleRozpoznávání textu a technologie OCRcs
dc.title.alternativeText Recognition by Using OCRen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201002371cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeNěmec, Martinen
dc.date.accepted2010-06-09en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department456 - Katedra informatikyen
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchInformatika a výpočetní technikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisCHA162_FEI_N2647_2612T025_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam