Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorOchodková, Eliškaen
dc.contributor.authorLukačko, Tomášen
dc.date.accessioned2010-09-29T13:44:01Z
dc.date.available2010-09-29T13:44:01Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/78937
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce je písemnou zprávou o průběhu absolvování individuální odborné praxe, kterou jsem vykonal ve společnosti T-SOFT a.s. Náplň mé práce souvisela především s programováním v prostředí ASP.NET a využitím technologií k tvorbě výstupních sestav ve dvou specifických projektech. V této zprávě se zaměřuji právě na popis mé práce s výše uvedenými technologiemi. V první kapitole popisuji odborné zaměření firmy a mé pracovní zařazení. Dále se věnuji popisu mně svěřených úkolů a jejich řešení. V závěru práce hodnotím nově nabyté zkušenosti a dovednosti, které jsem díky této praxi získal.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis is report on the completion of individual professional experience, which I have done in T-SOFT a.s. company. My work was connected mainly with programming in the ASP.NET environment and using technology to produce output reports in two specific projects. In this thesis I focus exactly on description of my work with technologies example above. In the first chapter I describe the professional orientation of the company and my work position. Further, I describe my tasks and their resolutions. Finally I evaluate my newly acquired experience and skills that I gained through this professional experience.en
dc.format11 l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent710599 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectCrystal Reportscs
dc.subjectiTextSharpcs
dc.subjectASP.NETcs
dc.subjectC#cs
dc.subjectvýstupní sestavacs
dc.subjectPDFcs
dc.subjectRTFcs
dc.subjectinformační systémcs
dc.subjectwebová aplikacecs
dc.subjectCrystal Reportsen
dc.subjectiTextSharpen
dc.subjectASP.NETen
dc.subjectC#en
dc.subjectOutput Reporten
dc.subjectPDFen
dc.subjectRTFen
dc.subjectInformation Systemen
dc.subjectWeb Applicationen
dc.titleAbsolvování individuální odborné praxecs
dc.title.alternativeIndividual Professional Practise in the Companyen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201001043cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.date.accepted2010-06-01en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department456 - Katedra informatikyen
dc.contributor.consultantChorzempa, Liboren
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchInformatika a výpočetní technikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisLUK192_FEI_B2647_2612R025_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam