Show simple item record

dc.contributor.advisorZavila, Ondřejen
dc.contributor.authorUlrich, Václaven
dc.date.accessioned2010-09-29T14:05:41Z
dc.date.available2010-09-29T14:05:41Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/79335
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou složení dýchací směsi u kyslíkových dýchacích přístrojů a vlivem tohoto složení na fyziologii uživatele. První kapitola se zabývá pojmem a složením zemské atmosféry. Druhá až šestá kapitola je věnována vybraným částem fyziologie lidského těla. Sedmá kapitola obsahuje popis a princip funkce kyslíkových dýchacích přístrojů aktuálně používaných v rámci HZS ČR a HBZS. Osmá kapitola popisuje fyzikální experiment zaměřený na zjištění složení dýchací směsi v přístroji Dräger BG 174. Závěrem je provedeno zhodnocení vlivu dýchací směsi na fyziologické pochody uživatele.cs
dc.description.abstractThis bachelor’s thesis deals with breathing mixture composition in oxygen breathing apparatuses and also with the effect of this composition on physiology of the user. The first chapter defines the term of atmosphere and its composition. The second chapter and following chapters up to the sixth chapter are dedicated to human body physiology. Seventh chapter contains brief description and principles of oxygen breathing apparatuses currently used at Fire and Rescue Service of the Czech Republic and Mining Rescue Service. Eighth chapter describes physical experiment focused on breathing mixture composition in apparatus Dräger BG 174. In conclusion the effect of measured breathing mixture on physiology of the user is estimated.en
dc.format60 l. : il.cs
dc.format.extent2238296 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectfyziologiecs
dc.subjectHZS ČRcs
dc.subjectkyslíkcs
dc.subjectdýchací přístrojcs
dc.subjectmetodikacs
dc.subjectoxid uhličitýcs
dc.subjectphysiologyen
dc.subjectFire and Rescue Service of the Czech Republicen
dc.subjectoxygenen
dc.subjectbreathing apparatusen
dc.subjectmethodologyen
dc.subjectcarbon Dioxideen
dc.titleDýchací směs v kyslíkových dýchacích přístrojích užívaných u HZS ČR a její možné fyziologické účinky na tělo uživatelecs
dc.title.alternativeA Breathing Mixture in Oxygen Breathing Apparatuses Used by the Fire and Rescue Service of the Czech Republic and Its Possible Physiological Effects on the User’s Bodyen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201001348cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeLehocká, Hanaen
dc.date.accepted2010-05-25en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department030 - Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstvaen
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnika požární ochrany a bezpečnosti průmyslucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisULR018_FBI_B3908_3908R006_2010
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record