Show simple item record

dc.contributor.advisorMihola, Milanen
dc.contributor.authorJozek, Pavelen
dc.date.accessioned2010-09-29T15:38:06Z
dc.date.available2010-09-29T15:38:06Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/81112
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem polohovadla pro kamerový subsystém servisního robotu. Na začátku byl upřesněn požadavkový list. V první kapitole je analýza současného stavu řešené problematiky. Dále jsou na základě požadavků navrženy tři varianty a pomocí hodnotové analýzy je vybrána ta nejvhodnější. Součástí práce jsou i kontrolní výpočty a pevnostní analýzy.cs
dc.description.abstractMaster thesis deals with a proposal for the camera positioner subsystem of service robot. At the beginning of the specified wish list. The first chapter is an analysis of the current state of tackle. Further, based on the requirements and proposed three options and with help value analysis is chosen the best. This thesis also contains check calculations and stress analysis. For the final presentation is made drawings.en
dc.format.extent1947732 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectpolohovánícs
dc.subjectkameracs
dc.subjectservisní robotcs
dc.subjectservomotorcs
dc.subjectpositioningen
dc.subjectcameraen
dc.subjectservice roboten
dc.subjectservomotoren
dc.title1D/2D polohovadlo kamerového stereovizního subsystémucs
dc.title.alternative1D/2D Positioning Device of a Stereovision Camera Subsystemen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeKrys, Václaven
dc.date.accepted2010-06-09en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department354 - Katedra robototechnikyen
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchRobotikacs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisJOZ006_FS_N2301_2301T013_2010
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record