Show simple item record

dc.contributor.advisorJonšta, Petren
dc.contributor.authorVillin, Přemyslen
dc.date.accessioned2010-09-29T16:32:35Z
dc.date.available2010-09-29T16:32:35Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/82119
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractPři provozu důlních hřeblových dopravníků dochází k vzájemné interakci jejich funkčního povrchu s přepravovanou horninou – mechanickému opotřebení. Za nejrozšířenější mechanismus opotřebení je pak možno považovat opotřebení abrazivní, jehož účinek závisí na celé řadě faktorů, např. tvrdosti opotřebovávaného materiálu, vlastnosti abrazivních částic, relativní rychlosti pohybu povrchů. Předložená práce je zaměřena na porovnání vybraných typů ocelí používaných pro výrobu důlních hřeblových dopravníků z hlediska jejich otěruvzdornosti, pouze na základě jejich mikrostrukturního rozboru a naměřených hodnot tvrdostí. Výsledky experimentu ukázaly, že naměřené hodnoty tvrdosti odpovídaly ve všech případech zjištěnému typu mikrostruktury a za nejvhodnější materiály je tedy možno označit materiály se zákalnými mikrostrukturami, označené v práci č. 1 a č. 2.cs
dc.description.abstractDuring operation of the mining scaper Conveyor Belts the interaction between their function surface and the transported rock cores about, which leads to mechanic wear. The most common mechanism of wear van be regarged abrasive wear, whose effect is depended on many factors such as hardness of material, properities of abrasive particles and relative move speed of the surface. Submited work focuses on the comparison of selected types of steel used for production of the mining scaper conveyors with respect to their abrasive resistance only on the basis of their microstructure analysis and hadness measurements. The results of the experiment showed that the measured hardness values corespond with the detected type of microstructure. The materials with quenched and tempered microstructures can be considered as the most fittest material. In work n. 1 and n. 2.en
dc.format.extent4589954 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectmikrostrukturacs
dc.subjectotěruvzdornostcs
dc.subjectocelics
dc.subjecttvrdostcs
dc.subjectmicrostructureen
dc.subjectabrasive resistenceen
dc.subjecthardnessen
dc.subjectsteelsen
dc.titleHodnocení životnosti důlních dopravníkůcs
dc.title.alternativeService Life Evaluation of Conveyor Beltsen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeKonečná, Kateřinaen
dc.date.accepted2010-09-07en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department636 - Katedra materiálového inženýrstvíen
dc.thesis.degree-programMateriálové inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchDiagnostika materiálůcs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisVIL073_FMMI_B3923_3911R028_2010
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record