Show simple item record

dc.contributor.advisorLampa, Martinen
dc.contributor.authorSvoboda, Patriken
dc.date.accessioned2010-09-29T16:34:57Z
dc.date.available2010-09-29T16:34:57Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/82164
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractPráci jsem chronologicky seskupil od základních poznatků o historii sítí a jejich rozčlenění podle několika kritérií. První velká část je věnovaná sítím LAN, kde se postupně od její charakteristiky a návrhy dostává k její bezpečnosti. Zde jsou popsány nejznámější postupy a nástroje jak správně zabezpečit síť. Druhá velká část se zabývá sítěmi WLAN. Podobně jako v předchozí kapitole jsem nejprve napsal základní informace, přes nové prvky až k jejímu zabezpečení. Další kapitola je zaměřena na zcela nový jev, který se nazývá sociální inženýrství. Poslední část se zamýšlí o budoucnosti počítačových sítí.cs
dc.description.abstractMy work is grouped chronologically from basic knowledge about the history of networks and their cases too, according to several criteria. The first part is devoted to the LAN, where it gradually from its characteristics and proposals received for her safety. Here are described known methods and tools to properly secure the network. The second part deals with a large WLAN network. Like in the previous chapter, first I wrote the basic information through the new features to its security.The next chapter focuses on a completely new phenomenon, called social engineering. The last part of planning for the future of computer networks.en
dc.format35 l. : il.cs
dc.format.extent1143078 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectpropojení uživatelůcs
dc.subjectprotokolycs
dc.subjectsítě LANcs
dc.subjectsdílenícs
dc.subjectbezpečnostcs
dc.subjectheslocs
dc.subjectsíťcs
dc.subjectlidský faktorcs
dc.subjectautentizacecs
dc.subjectsítě WLANcs
dc.subjectbezdrátové spojenícs
dc.subjecthackercs
dc.subjectsociální inženýrstvícs
dc.subjectconnect usersen
dc.subjectprotocolsen
dc.subjectLANen
dc.subjectsharingen
dc.subjectsecurityen
dc.subjectpassworden
dc.subjectnetworken
dc.subjecthuman factoren
dc.subjectauthenticationen
dc.subjectWLANen
dc.subjectwirelessen
dc.subjecthackeren
dc.subjectsocial engineeringen
dc.titleProblematika počítačových sítí a jejich bezpečnost v podnikové praxics
dc.title.alternativeProblems of Computer Networks and its Security in the Firm Practiceen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201001725cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeRožnovský, Lukášen
dc.date.accepted2010-06-16en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgiien
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a management v průmyslucs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisSVO370_FMMI_B3922_6208R123_2010
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record