Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.authorBojko, Marian
dc.date.accessioned2010-10-14T11:18:51Z
dc.date.available2010-10-14T11:18:51Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2009, roč. 55, č. 1, s. 15-21 : il.en
dc.identifier.issn1210-0471en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/83205
dc.description.abstractArticle define mathematical model of the low-temperature oxidation of coal, when it is spontaneously combustion. Process of spontaneously combustion can be initialization inside the coal stockpile by specific atmospheric conditions by reason of air flow through store of coal. Problem of lowtemperature oxidation of coal is defined as wall surface reactions of adsorbed carbon in porous zone, which is presented as store of coal. Influence of water vapour product is neglected in definition of reaction mechanism and in stoichiometric equation of combustion. Thus defined mathematical model is applied on the simple geometry as porous zone. Then software FLUENT 12 is used for numerical simulation.en
dc.language.isoenen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravaen
dc.relation.ispartofseriesSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojníen
dc.relation.urihttp://transactions.fs.vsb.cz/2009-1/1643Bojko.pdf
dc.rights© Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
dc.titleMathematical model of the low-temperature oxidation of coal in coal stockpiles and dumpsen
dc.title.alternativeMatematický model nízkoteplotní oxidace uhlí v uhelných skládkách a odvarechen
dc.typearticleen
dc.description.abstract-enTento příspěvek definuje matematický model nízkoteplotní oxidace uhlí, kdy dochází k tzv. samovzněcování. K samovzněcování uhlí v uhelných skládek může docházet za určitých atmosférických podmínek v důsledků účinku proudícího vzduchu skrz uhelnou hromadu. Problematika nízkoteplotní oxidace uhlí je definována jako povrchové spalování adsorbovaného uhlíku v porézní oblasti, která představuje uhelnou hromadu. V definicí reakčního mechanismu a stechiometrické rovnice je zanedbán vliv produkce vodní páry v důsledků spalování. Takto nadefinovány matematický model je aplikován na jednoduchou geometrii porézní oblasti. Následně k numerické simulací je použit software FLUENT 12.en
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersion
dc.type.statusPeer-reviewed


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam