Mathematical model of the low-temperature oxidation of coal in coal stockpiles and dumps

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/83205

Show simple item record


dc.contributor.author Bojko, Marian
dc.date.accessioned 2010-10-14T11:18:51Z
dc.date.available 2010-10-14T11:18:51Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2009, roč. 55, č. 1, s. 15-21 : il. en
dc.identifier.issn 1210-0471 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/83205
dc.description.abstract Article define mathematical model of the low-temperature oxidation of coal, when it is spontaneously combustion. Process of spontaneously combustion can be initialization inside the coal stockpile by specific atmospheric conditions by reason of air flow through store of coal. Problem of lowtemperature oxidation of coal is defined as wall surface reactions of adsorbed carbon in porous zone, which is presented as store of coal. Influence of water vapour product is neglected in definition of reaction mechanism and in stoichiometric equation of combustion. Thus defined mathematical model is applied on the simple geometry as porous zone. Then software FLUENT 12 is used for numerical simulation. en
dc.language.iso en en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava en
dc.relation.ispartofseries Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní en
dc.relation.uri http://transactions.fs.vsb.cz/2009-1/1643Bojko.pdf
dc.title Mathematical model of the low-temperature oxidation of coal in coal stockpiles and dumps en
dc.title.alternative Matematický model nízkoteplotní oxidace uhlí v uhelných skládkách a odvarech en
dc.type article en
dc.description.abstract-en Tento příspěvek definuje matematický model nízkoteplotní oxidace uhlí, kdy dochází k tzv. samovzněcování. K samovzněcování uhlí v uhelných skládek může docházet za určitých atmosférických podmínek v důsledků účinku proudícího vzduchu skrz uhelnou hromadu. Problematika nízkoteplotní oxidace uhlí je definována jako povrchové spalování adsorbovaného uhlíku v porézní oblasti, která představuje uhelnou hromadu. V definicí reakčního mechanismu a stechiometrické rovnice je zanedbán vliv produkce vodní páry v důsledků spalování. Takto nadefinovány matematický model je aplikován na jednoduchou geometrii porézní oblasti. Následně k numerické simulací je použit software FLUENT 12. en

Files in this item

Files Size Format View Description
1643Bojko.pdf 197.5Kb PDF View/Open publishedVersion

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics