Show simple item record

dc.contributor.authorZapoměl, Jaroslav
dc.contributor.authorFerfecki, Petr
dc.date.accessioned2010-10-20T13:27:39Z
dc.date.available2010-10-20T13:27:39Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2009, roč. 55, č. 1, s. 289-296 : il.en
dc.identifier.issn1210-0471en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/83247
dc.description.abstractProperties of magnetorheological liquids are changed by application of a magnetic field. This enables to control damping of mechanical vibration of rotating and stationary machines. The damping effect of dampers intended for attenuation of lateral vibration of rotors is produced by squeezing a thin film of a magnetorheological liquid. The presented article deals with development of their mathematical model. This requires to determine a pressure distribution in the lubricating film. The cavitation and dependance of magnetic flux on the variable film thickness around circumference of the damper had to be taken into account.en
dc.format.extent153711 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravaen
dc.relation.ispartofseriesSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojníen
dc.relation.urihttp://transactions.fs.vsb.cz/2009-1/1679Zapomel.pdf
dc.rights© Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
dc.titleMathematical modelling of a short magnetorheological damperen
dc.title.alternativeMatematické modelováni krátkého magnetoreologického tlumičeen
dc.typearticleen
dc.description.abstract-enVlastnosti magnetoreologických kapalin se mění působením magnetického pole. To umožňuje řídit tlumení mechanického kmitání rotačních i stacionárních strojů. Tlumicí účinek tlumičů určených k potlačení příčného kmitání rotorů vzniká v důsledku stlačování tenkého filmu magnetoreologické kapaliny. Předložený článek se zabývá vypracováním matematického modelu takovýchto tlumičů. To vyžaduje stanovit rozložení tlaku v mazacím filmu. Do úvahy musí být vzata i kavitace a závislost magnetického toku na tloušťce filmu po obvodu tlumiče.en
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersion
dc.type.statusPeer-reviewed


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record