Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorŠvrček, Jakuben
dc.contributor.authorEndel, Stanislaven
dc.date.accessioned2011-02-07T08:43:15Z
dc.date.available2011-02-07T08:43:15Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/83997
dc.descriptionImport 07/02/2011cs
dc.description.abstractTato diplomová práce navrhuje zástavbu stavbami pro lehký průmysl v rozvojové zóně v Ostravě - Hrušově. Návrh je zpracován variantně. Nejprve jsou shrnuty teoretické podklady, zejména podklady týkající se legislativy. Dále jsou zmíněny obecné poznatky o lokalitě. Praktická část zahrnuje konkrétní varianty řešení, které jsou doplněny nezbytnou výkresovou dokumentací. Nakonec je vybraný návrh zhodnocen z ekonomického hlediska. Práce je doplněna objemovou studií vybraného objektu. Práce byla vypracována na základě poznatků získaných během bakalářského a navazujícího magisterského studia a konzultací s odborníky na jednotlivé problematiky. Práce bude sloužit interním potřebám magistrátu města Ostravy jako jedna z možných alternativ při konečném rozhodování o budoucím využití území.cs
dc.description.abstractThis diploma project proposes build-up area of buildings for light industry in development zone in Ostrava – Hrusov. Project is elaborated by variations. First, theoretically knowledge are resumed, especially knowledge, which refer about legislation. Then, general knowledge about area is mentioned. Practical part encompasses factual variants of resolution, which are completed by necessary design documentation. In the end, selected variant is reviewed by economically side. Work is completed by volume study of selected construction. The work was elaborated on the basis of knowledge, which was gained during bachelor and back-to-back magister studies, and of tuitions with experts at particular problems. The work will service to internal needs of municipality of Ostrava city as an one of potential alternatives by final decision making of area usage.en
dc.format51, [14] l. : il. + 19 příl.cs
dc.format.extent8084895 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectúzemní studiecs
dc.subjectstavby lehkého průmyslucs
dc.subjectrozvojová zónacs
dc.subjectbrownfieldcs
dc.subjectOstrava-Hrušovcs
dc.subjectterritorial studyen
dc.subjectlight industry consgtructionsen
dc.subjectdevelopment zoneen
dc.subjectbrownfielden
dc.subjectOstrava-Hrusoven
dc.titleÚzemní studie využití rozvojové zóny v Ostravě Hrušověcs
dc.title.alternativeTerritorial study of development zone Ostrava - Hrusoven
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201100065cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.identifier.locationÚK/FASTcs
dc.contributor.refereeMalík, Karelen
dc.date.accepted2011-01-11en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.departmentNeuvedenocs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchMěstské stavitelství a inženýrstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2712cs
dc.identifier.thesisEND014_FAST_N3607_3607T013_2010
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam