Show simple item record

dc.contributor.authorDobečková, Janaen
dc.date.accessioned2011-02-07T08:46:03Z
dc.date.available2011-02-07T08:46:03Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/84043
dc.descriptionImport 07/02/2011cs
dc.description.abstractObsahem diplomové práce je vypracování projektu pro realizaci dálniční kaple s možnosti občerstvení v obci Bravantice v těsné blízkosti sjezdu č. 349 z dálnice D1 Praha - Ostrava. Diplomová práce obsahuje textovou a výkresovou část. Průvodní zpráva podává základní informace o objektu a technická zpráva pojednává o konstrukčním řešení jednotlivých stavebních prvků objektu. Část TZB řeší vnitřní vodovod v objektu, kanalizaci, využití srážkových vod v objektu a ústřední vytápění v objektu. Jako zdroj tepla je zvoleno tepelné čerpadlo země - voda F1330 od firmy Nibe.cs
dc.description.abstractSubjekt of diploma work is design project for realisation of motorway chapel with a lunch posibility in Bravantice village close the motorway exit n.349 of the motorway D1 Praha – Ostrava. Diploma work includes text and draving part. Assosiate report deals basic informatik about structure and technical report deals about structural solution of several construction elements. Building equipment part solve inside water – supply in object, plumbing, rainwater improvement and central heating in object. As s heating supply is design heat pump ground – water F1330 from Nibe.en
dc.format45, [38] l. : il. + 16 příl. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent1035050 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectdálniční kaplecs
dc.subjectvnitřní vodovodcs
dc.subjectkanalizacecs
dc.subjectvytápěnícs
dc.subjectmotorway chapelen
dc.subjectinside water – supplyen
dc.subjectplumbingen
dc.subjectheatingen
dc.titleVýstavba dálníční kaplecs
dc.title.alternativeConstruction of Motorway Chapelen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201101836cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.date.accepted2011-01-12en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department229 - Katedra prostředí staveb a TZBen
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchProstředí stavebcs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2712cs
dc.identifier.thesisDOB119_FAST_N3607_3607T040_2010
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record