Vydavatel: Fakulta stavební VŠB-TUO
ISSN 1213-1962
Periodicita: 2x ročně
Jazyk publikovaných příspěvků: čeština, slovenština, angličtina
Řada stavební je zpřístupněna na webových stránkách od č. 1/2006.
Web: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební

Collections in this community

Recent Submissions

View more