Now showing items 40-40 of 40

  • Změny a sledování teplot v dopravních tunelech 

    Aldorf, Josef; Ďuriš, Lukáš; Hrubešová, Eva; Vojtasík, Karel; Géryk, Jiří (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební. 2008, roč. 8, č. 1, s. 229-234 : il.)