Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorBouchal, Tomášcs
dc.contributor.authorSynková, Radkacs
dc.date.accessioned2011-06-30T19:07:34Z
dc.date.available2011-06-30T19:07:34Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/86275
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá vývojem a následnou analýzou znečištění ovzduší v oblasti dvou vysoce průmyslově ovlivněných regionů. V úvodu práce jsou stručně charakterizovány dané oblasti z hlediska fyzickogeografické a socioekonomické charakteristiky. Hlavní část práce je zaměřena na vyhodnocení znečištění ovzduší a následnou analýzu škodlivých látek v podobě emisní a imisní charakteristiky. Pro vyhodnocení znečištění ovzduší byla poskytnut data Českým hydrometeorologickým ústavem. Data jsou graficky zpracována do přehledných tabulek a grafů, ze kterých lze snadno vyčíst úroveň znečištění ovzduší danou škodlivinou. V závěru práce jsou stručně charakterizováni hlavní znečišťovatelé daných oblastí a jejich vliv na čistotu ovzduší.cs
dc.description.abstractThis thesis describes the development and subsequent analysis of air pollution in highly industrialized areas of the two affected regions. In the beginning of the thesis are briefly described the area in terms of physical-geographical and socioeconomic characteristics. The main part of the work focuses on analysis of air pollution and subsequent analysis of pollutants in the form of air pollution and emission characteristics. To evaluate air pollution data were provided from the Czech Hydrometeorological Institute. The data is graphically presented in clear tables and charts from which you can easily read the levels of air pollution nuisances. Finally, we briefly characterized the major polluters of the area and their impact on air quality.en
dc.format100, [13] l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent4694676 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectemise, imise, znečištění, CHMI, REZZOcs
dc.subjectemissions, immission, air pollutants, CHMI, REZZOen
dc.titlePosouzení a vývoj kvality ovzduší na Přerovsku a Ostravskucs
dc.title.alternativeAssessment and development of air quality in the Přerov and Ostrava.en
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201100570cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeVolná, Vladimíracs
dc.date.accepted2011-06-09cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department546 - Institut environmentálního inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchEnvironmentální inženýrstvícs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisSYN028_HGF_N2102_3904T005_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam