Posouzení a vývoj kvality ovzduší na Přerovsku a Ostravsku

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/86275

Show simple item record


dc.contributor.advisor Bouchal, Tomáš cs
dc.contributor.author Synková, Radka cs
dc.date.accessioned 2011-06-30T19:07:34Z
dc.date.available 2011-06-30T19:07:34Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/86275
dc.description Import 04/07/2011 cs
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá vývojem a následnou analýzou znečištění ovzduší v oblasti dvou vysoce průmyslově ovlivněných regionů. V úvodu práce jsou stručně charakterizovány dané oblasti z hlediska fyzickogeografické a socioekonomické charakteristiky. Hlavní část práce je zaměřena na vyhodnocení znečištění ovzduší a následnou analýzu škodlivých látek v podobě emisní a imisní charakteristiky. Pro vyhodnocení znečištění ovzduší byla poskytnut data Českým hydrometeorologickým ústavem. Data jsou graficky zpracována do přehledných tabulek a grafů, ze kterých lze snadno vyčíst úroveň znečištění ovzduší danou škodlivinou. V závěru práce jsou stručně charakterizováni hlavní znečišťovatelé daných oblastí a jejich vliv na čistotu ovzduší. cs
dc.description.abstract This thesis describes the development and subsequent analysis of air pollution in highly industrialized areas of the two affected regions. In the beginning of the thesis are briefly described the area in terms of physical-geographical and socioeconomic characteristics. The main part of the work focuses on analysis of air pollution and subsequent analysis of pollutants in the form of air pollution and emission characteristics. To evaluate air pollution data were provided from the Czech Hydrometeorological Institute. The data is graphically presented in clear tables and charts from which you can easily read the levels of air pollution nuisances. Finally, we briefly characterized the major polluters of the area and their impact on air quality. en
dc.format 100, [13] l. : il. + 1 CD-R cs
dc.format.extent 4694676 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject emise, imise, znečištění, CHMI, REZZO cs
dc.subject emissions, immission, air pollutants, CHMI, REZZO en
dc.title Posouzení a vývoj kvality ovzduší na Přerovsku a Ostravsku cs
dc.title.alternative Assessment and development of air quality in the Přerov and Ostrava. en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 201100570 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Volná, Vladimíra cs
dc.date.accepted 2011-06-09 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 546 - Institut environmentálního inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Nerostné suroviny cs
dc.thesis.degree-branch Environmentální inženýrství cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2735 cs
dc.identifier.thesis SYN028_HGF_N2102_3904T005_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
SYN028_HGF_N2102_3904T005_2011.pdf 4.477Mb PDF View/Open
SYN028_HGF_N2102_3904T005_2011_zadani.pdf 174.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics