Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorPlatoš, Jancs
dc.contributor.authorBabušek, Adamcs
dc.date.accessioned2011-07-01T04:42:36Z
dc.date.available2011-07-01T04:42:36Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/87408
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce si klade za cíl vytvořit aplikaci pro předzpracování datových souborů v rámci procesu dolování dat, které jsou následně postoupeny dalšímu zpracování. Mezi hlavní požadavky na aplikaci patří jednoduchá volba požadovaných úprav, jako jsou různé filtry záznamů, filtry atributů nebo jiné úpravy samotných hodnot, a především schopnost co nejméně zatěžovat operační pamět systému, neboť předkládané vstupní soubory mohou dosahovat velikosti jednotek nebo i desítek gigabytů. Výstupem bude soubor s upravenými či protřízenými hodnotami vstupního souboru.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis aims to create an application for data files preprocessing in the process od data mining which are undergo next processing. The main requirments for application are easy choice of required editing, such as various filters of records, filters of attributes or another adjustment of values, and especially the ability least burden system memory because size of input files can be units or even tens of gigabyte. The output is the file with edited or reduced values of the input file.en
dc.format.extent407393 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectdolování dat, získávání znalostí, předzpracování, úprava datcs
dc.subjectdata mining, knowledge discovery, preprocessing, data editingen
dc.titleAplikace pro předzpracování datcs
dc.title.alternativeApplication for Data Preprocessingen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeGajdoš, Petrcs
dc.date.accepted2011-05-30cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department460 - Katedra informatikycs
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchInformatika a výpočetní technikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisBAB168_FEI_B2647_2612R025_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam