Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorTošenovský, Josefcs
dc.contributor.authorŠpaldoňová, Markétacs
dc.date.accessioned2011-07-01T08:41:52Z
dc.date.available2011-07-01T08:41:52Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/87880
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractAbstract Název bakalářské práce: Analýza stávajícího systému SPC v podmínkách výrobce pro automobilový průmysl. Cílem této Bakalářské práce je analýza stávajícího systému SPC v podmínkách výrobce pro automobilový průmysl. Nejprve je charakterizována mateřská společnost Behr a její závod Behr Ostrava s.r.o., pro který byla tato práce vytvořena. V následujících kapitolách jsou zpracována teoretická východiska statistické regulace procesu a provedena analýza stávajícího systému statistické regulace procesu v závodě. Z této analýzy vyplynula slabá místa, ke kterým byla navržena nápravná opatření.cs
dc.description.abstractAbstract Bachelor Thesis: Analysis of SPC Systém in Condition of Producer for Automotive Industry. The Target of this bachelor’s thesis is an Analysis of existing SPC Systém in Therms of the manufacturer for Automotive industry. First, it is characterized by the parent company Behr and her factory Behr Ostrava s.r.o., for which this work was created. In the following Chapter is elaborated the theoretical basis of statistical process control and analysis of the existing statistical process control in the factory. From this analysis revealed the weaknesses that have been proposed corrective actions.en
dc.format.extent5968425 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectKlíčová slova: Variabilita procesucs
dc.subjectStatistická regulace procesucs
dc.subjectRegulační diagramcs
dc.subjectZpůsobilost procesucs
dc.subjectAnalýza systému měření.cs
dc.subjectKeywords: Process Variabilityen
dc.subjectStatistical process kontrolen
dc.subjectControl charten
dc.subjectCapability processen
dc.subjectMeasurement Systém Analysisen
dc.titleAnalýza stávajícího systému SPC v podmínkách výrobce pro automobilový průmyslcs
dc.title.alternativeAnalysis of SPC System in Condition of Producer for Automotive Industryen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeKohoutová, Martinacs
dc.date.accepted2011-06-15cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department639 - Katedra kontroly a řízení jakostics
dc.contributor.consultantHrabal, Josefcs
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchManagement jakostics
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisSPA200_FMMI_B3922_3902R041_2011
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam