Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorVeselý, Václavcs
dc.contributor.authorKusenda, Pavelcs
dc.date.accessioned2011-07-01T15:42:51Z
dc.date.available2011-07-01T15:42:51Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/88709
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá celkovým zhodnocením a navržením fyzické ochrany ústavu pro osoby se zdravotním postižením. V první části jsou uvedeny právní předpisy spojené s touto problematikou. Dále je objasněn význam těchto zařízení, jejich druhy a osoby, které se v nich mohou vyskytovat. Cílem práce je dle teoretických znalostí a praktických poznatků analyzovat nebezpečí a navrhnout optimální fyzickou ochranu vybraného ústavu, která má minimalizovat nebezpečí a rizika spojená se zločiny a působit jako prevence proti těmto činům.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the general assessment and concept of psychical protection of the institute for people with disabilities. The first part introduces legal enactments related to this issue. The importance of the devices is also explained as well as the types of these devices and people that they can occur. The aim of this work is to analyze the hazard according to theoretical and practical knowledge, and propose optimal protection of selected psychical institution which is to minimize hazards and risks associated with crimes and act as a prevention against such acts.en
dc.format50, [5] l. : il.cs
dc.format.extent2780572 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectfyzická ochranacs
dc.subjectanalýza rizikcs
dc.subjectosoby se zdravotním postiženímcs
dc.subjectzabezpečení objektucs
dc.subjectphysical protectionen
dc.subjectrisk analysisen
dc.subjectpeople with disabilitiesen
dc.subjectbuilding securityen
dc.titleFyzická ochrana ústavu pro osoby se zdravotním postiženímcs
dc.title.alternativePhysical Protection of Institute for People with Disabilitiesen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201100674cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeČech, Lumírcs
dc.date.accepted2011-05-27cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department040 - Katedra bezpečnostního managementucs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnická bezpečnost osob a majetkucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisKUS110_FBI_B3908_3908R005_2011
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam