Show simple item record

dc.contributor.advisorKašík, Josefcs
dc.contributor.authorHořínek, Lukášcs
dc.date.accessioned2011-10-19T07:08:04Z
dc.date.available2011-10-19T07:08:04Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/89195
dc.descriptionImport 19/10/2011cs
dc.description.abstractTato diplomová práce se zaměřuje na stanovení hodnoty podniku LAKUM-KTL, a.s. Hodnota podniku je zkoumána pomocí oceňovacích metod. Tato práce je strukturována na tři části. První část se věnuje teorii, která je podkladem pro stanovení hodnoty podniku. Druhá část obsahuje praktické využití teoretických poznatků, jednotlivé propočty a grafické zobrazení výsledků. Třetí část se věnuje analýze výsledků a možnými návrhy a doporučeními. Finanční analýza pomocí svých nástrojů odhaluje některé silné a slabé stránky podniku. Na základě výsledků jsou provedeny návrhy a doporučení pro možné další směřování podniku.cs
dc.description.abstractThe aim of this work is to assess the value of LAKUM-KTL, a.s. company. Company value be exploring by assessing methods. The report is structured to three parts. The first part is dedicated to the theory that is crucial to understanding of business value. This theory is subsequently supported by presenting relevant data in the second part including necessary calculations and graphs. The third part is an appraisal of the final results accompanied by possible recommendations and proposals. Financial analysis with the help of its instruments uncovers some strong and weak points of the company. On the basis of the results, proposals and recommendations for the next possible heading of the company are carried out.en
dc.format.extent1430452 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectrozvahacs
dc.subjectvýkaz zisku a ztrátycs
dc.subjectpoměrová analýzacs
dc.subjectukazatele rentabilitycs
dc.subjectukazatele aktivitycs
dc.subjectukazatele likviditycs
dc.subjectekonomická přidaná hodnotacs
dc.subjectnáklady kapitálucs
dc.subjectzisk po zdaněnícs
dc.subjectdiskontované volné peněžní tokycs
dc.subjecthodnota podnikucs
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectbalance sheeten
dc.subjectstatement of profit and lossen
dc.subjectratio analysisen
dc.subjectprofitability indicatorsen
dc.subjectactivity indicatorsen
dc.subjectliquidity indicatorsen
dc.subjecteconomic value addeden
dc.subjectweighted average cost of capitalen
dc.subjectearnings after taxesen
dc.subjectdiscounted free cash flowen
dc.subjectcompany valueen
dc.titleStanovení hodnoty středního podnikucs
dc.title.alternativeDetermination of the Value of the Medium-Sized Companyen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeProcházka, Pavelcs
dc.date.accepted2011-05-24cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department152 - Katedra podnikohospodářskács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika podnikucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisHOR533_EKF_N6208_6208T020_00_2011
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record