Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorJirásek, Jakubcs
dc.contributor.authorGabrhelová, Pavlacs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:47:26Z
dc.date.available2012-07-11T07:47:26Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/92832
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractV předložené bakalářské práci jsou shrnuty získané informace o geologickém vývoji sedlových vrstev v české části hornoslezské pánve. První část se zaobírá geologickou charakteristikou celé české části hornoslezské pánve, rozdělením do strukturních pater a popisem karvinského a ostravského souvrství i jejich jednotlivých vrstev. Další část práce se týká již přímo sedlových vrstev, jejich historií, geologií, paleontologií i uhlím. Třetí část se zabývá metodickými postupy řešení, zpracováním a přípravou dat pro tvorbu mapových výstupů, které jsou následně analyzovány. Hlavním výstupem této práce jsou grafické podklady, které zachycují úplné nebo neúplné zastižení sedlových vrstev.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis summarizes the information on the geological development of the Saddle Member in the Czech part of the Upper Silesian Basin. The first part of the thesis gives geological characterization of the Czech part of the Upper Silesian Basin, its division into the structural floors, the description of Karvina and Ostrava Formation and their individual members. Another part refers to the Saddle Member, its history, geology, paleontology and coal. The third part deals with solution methodology, processing and preparation of data for the creation of map outputs, which are subsequently analyzed. The main output of this thesis are therefore maps, which show Saddle Member layers that are captured either completely or incompletely.en
dc.format34, [4] l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent3157620 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectčeská část hornoslezské pánve, karvinské souvrství, sedlové vrstvy, mapové výstupycs
dc.subjectCzech part of the Upper Silesian Basin, Karvina formation, saddle member, map outputen
dc.titleNástin geologického vývoje sedlových vrstev v české části hornoslezské pánvecs
dc.title.alternativeOutline of Development of Geological Properties of the Saddle Member in the Czech Part of the Upper Silesian Basinen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201200484cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeSivek, Martincs
dc.date.accepted2012-05-28cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department541 - Institut geologického inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programGeologické inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchGeologické inženýrstvícs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisGAB100_HGF_B2110_2101R003_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam