Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorAdamec, Vilémcs
dc.contributor.authorMrovcová, Zuzanacs
dc.date.accessioned2012-07-11T08:04:19Z
dc.date.available2012-07-11T08:04:19Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94386
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá řešením krizových situací v obci. Navrhuje opatření pro jejich řešení a má za úkol zvýšit úroveň připravenosti bezpečnostního systému obce. Cíl je navrhnout katalog opatření pro mimořádné situace v obci, který bude sestaven z katalogových listů a karet. Měl by sloužit nejen jako metodická pomůcka, ale i jako podklad pro vzdělávání.cs
dc.description.abstractThe Bachelor Thesis deals with the solution of critic situations in a municipality. It suggests measures for solutions of critic situations and the task of the thesis is to increase the level of the municipality´s security system´s preparedness. The ain of the thesis is to design a catalog of measures for extraordinary situations in a municipality, which will be created from datasheets and catalog´s cards. The catalog should serve not only as a methodological tool, but also as a background paper for education.en
dc.format29, [15] l. : il.cs
dc.format.extent1627891 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectmimořádná situace, plán opatření, katalogový list, karta opatření, obec, starostacs
dc.subjectextraordinary situation, plan of measures, datasheet, card of measures, municipality, mayoren
dc.titleKatalog opatření pro mimořádné situace v obcics
dc.title.alternativeCatalogue of Measures for Extraordinary Situations in a Municipalityen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201300500cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeMaléřová, Lenkacs
dc.date.accepted2012-05-29cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department050 - Katedra ochrany obyvatelstvacs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchHavarijní plánování a krizové řízenícs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisMRO068_FBI_B3908_3908R003_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam