Katalog opatření pro mimořádné situace v obci

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/94386

Show simple item record


dc.contributor.advisor Adamec, Vilém cs
dc.contributor.author Mrovcová, Zuzana cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T08:04:19Z
dc.date.available 2012-07-11T08:04:19Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/94386
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá řešením krizových situací v obci. Navrhuje opatření pro jejich řešení a má za úkol zvýšit úroveň připravenosti bezpečnostního systému obce. Cíl je navrhnout katalog opatření pro mimořádné situace v obci, který bude sestaven z katalogových listů a karet. Měl by sloužit nejen jako metodická pomůcka, ale i jako podklad pro vzdělávání. cs
dc.description.abstract The Bachelor Thesis deals with the solution of critic situations in a municipality. It suggests measures for solutions of critic situations and the task of the thesis is to increase the level of the municipality´s security system´s preparedness. The ain of the thesis is to design a catalog of measures for extraordinary situations in a municipality, which will be created from datasheets and catalog´s cards. The catalog should serve not only as a methodological tool, but also as a background paper for education. en
dc.format 29, [15] l. : il. cs
dc.format.extent 1627891 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject mimořádná situace, plán opatření, katalogový list, karta opatření, obec, starosta cs
dc.subject extraordinary situation, plan of measures, datasheet, card of measures, municipality, mayor en
dc.title Katalog opatření pro mimořádné situace v obci cs
dc.title.alternative Catalogue of Measures for Extraordinary Situations in a Municipality en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201300500 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Maléřová, Lenka cs
dc.date.accepted 2012-05-29 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 050 - Katedra ochrany obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost cs
dc.thesis.degree-branch Havarijní plánování a krizové řízení cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2720 cs
dc.identifier.thesis MRO068_FBI_B3908_3908R003_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
MRO068_FBI_B3908_3908R003_2012.pdf 1.552Mb PDF View/Open
MRO068_FBI_B3908_3908R003_2012_priloha.pdf 739.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics