Podzemní úložiště nebezpečných odpadů

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/94600

Show simple item record


dc.contributor.advisor Vojtasík, Karel cs
dc.contributor.author Petříková, Veronika cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T08:06:37Z
dc.date.available 2012-07-11T08:06:37Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/94600
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract Nebezpečné odpady se dnes běžně vyskytují v mnoha formách a jsou zpravidla druhotným odpadovým produktem z řady technologií. Je proto důležité věnovat pozornost jejich zneškodnění, neboť mají velmi nepříznivý vliv na životní prostředí a zdraví lidí. Při zneškodňování nebezpečných odpadů nesmí dojít k žádnému ohrožení životního prostředí a zdraví lidí. Proto se hledají a vyvíjejí nové postupy a technologie, které mají za cíl eliminovat všechna rizika související s nebezpečnými odpady. Tato práce věnuje pozornost vysoce radioaktivním odpadům z jaderné energetiky a způsobu jejich trvalého bezpečného uložení. Výsledkem práce je seznámení s projektem podzemního úložiště, ve kterém bude ukládán vysoce radioaktivní odpad vyprodukovaný jadernou energetikou v České republice. Bakalářská práce obsahuje 36 stran. cs
dc.description.abstract Dangerous wastes are now commonly found in many forms and they are usually side product of many industrial technologies. It is therefore important to pay attention to theirs eliminaton, as they have a very negative impact on the environment and human health. The disposal of hazardous waste must not cause any threat to the environment and human health. Therefore, the new way are searched and developed so that to eliminate all risks associated with dangerous waste. This work pays attention to the highly radioactive waste from nuclear power station and to the matter of its safe storage. Aim of this work is to introduce the project of an underground repository, that will store the highly radioactive waste produced by nuclear power stations of the Czech Republic. Bachelor thesis contains 36 pages. en
dc.format 36 l. : il. + 1 CD-R cs
dc.format.extent 2770313 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject nebezpečný odpad cs
dc.subject radioaktivní odpad cs
dc.subject hlubinné úložiště radioaktivních odpadů cs
dc.subject likvidace radioaktivního odpadu cs
dc.subject hazardous waste en
dc.subject radioactive waste en
dc.subject underground repository of radioactive waste en
dc.subject disposal of radioactive waste en
dc.title Podzemní úložiště nebezpečných odpadů cs
dc.title.alternative Underground Repositories of Highly Hazardous waste en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201200858 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.date.accepted 2012-05-31 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 224 - Katedra geotechniky a podzemního stavitelství cs
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Geotechnika cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2712 cs
dc.identifier.thesis PET584_FAST_B3607_3647R017_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
PET584_FAST_B3607_3647R017_2012.pdf 2.641Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics