Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorLahuta, Hynekcs
dc.contributor.authorKuča, Lukášcs
dc.date.accessioned2012-07-11T08:08:23Z
dc.date.available2012-07-11T08:08:23Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94719
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractCílem práce je rozbor problematiky spojené s navrhováním a posuzováním hlubinných základů v kontextu s Eurokódem 7 a jeho vyhodnocením. Pro tyto účely padla volba na u nás nejrozšířenější typ z řad hlubinných základů, konkrétně na vrtané piloty. Práce se dále zabývá bližšími aspekty, jakými jsou vliv a charakter geologického podloží, postup výpočtu a zatížení na určitých profilech pilotového základu.cs
dc.description.abstractThe goal of the thesis is analysis of the problems of design and assessment of deep foundations in the context of standards EC7. For these purposes was choosen on the most extended type of deep foundations, specially bored piles. The thesis also deals with more detailed aspects, which are an influence and character of geological bedrock, calculation procedure and load on the specific profiles pile foundations.en
dc.format34 l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent1505308 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectnormacs
dc.subjectnávrhcs
dc.subjectposouzenícs
dc.subjectvrtané pilotycs
dc.subjectnávrhový přístupcs
dc.subjectEurokód 7cs
dc.subjectzeminycs
dc.subjecthlubinný základcs
dc.subjectgeologické podložícs
dc.subjectVýpočetcs
dc.subjectstandarden
dc.subjectdesignen
dc.subjectassessmenten
dc.subjectbored pilesen
dc.subjectdesign approachen
dc.subjectEurocode 7en
dc.subjectsoilsen
dc.subjectdeep foundationen
dc.subjectgeological bedrocken
dc.subjectcalculationen
dc.titleProblematika návrhu a posouzení hlubinných základů v kontextu normy EC7cs
dc.title.alternativeProblems of Design and Assessment of Deep Foundations in the Context of Standards EC7en
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201200856cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.date.accepted2012-05-31cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department224 - Katedra geotechniky a podzemního stavitelstvícs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchGeotechnikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2712cs
dc.identifier.thesisKUC499_FAST_B3607_3647R017_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam