Rozbor rentability a pyramidový rozklad vybraných ukazatelů rentability podniku v hutnictví

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/95312

Show simple item record


dc.contributor.advisor Gurný, Petr cs
dc.contributor.author Konečný, Martin cs
dc.date.accessioned 2012-10-30T09:37:51Z
dc.date.available 2012-10-30T09:37:51Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/95312
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 30/10/2012 cs
dc.description.abstract Bakalářská práce byla zaměřena na analýzu ukazatelů rentability a pyramidový rozklad rentability vlastního kapitálu. Pro pyramidové rozklady byly provedeny analýzy odchylek metodou logaritmickou a funkcionální. Celá práce byla rozdělena na tři části. V první části byly uvedeny metodologické postupy při provádění finanční analýzy. V druhé části byl popsán analyzovaný podnik. Třetí část byla zaměřena na aplikaci vybraných metod finanční analýzy na podnik. Na konci práce byl uveden závěr, ve kterém byly shrnuty všechny dosažené výsledky a uvedena doporučení. cs
dc.description.abstract Bachelor thesis was focused on the analysis of the profitability and pyramidal decomposition of return on equity. Pyramidal decompositions were performed using a logarithmic and functional analysis of deviations. The whole work was divided into three parts. In the first part were given the methodological procedures for the financial analysis. The second part describes the analyzed company. The third part focused on the application of selected methods of the financial analysis. At the end of the work was concluded in which summarized all the results and presents recommendations. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 4160271 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Finanční analýza cs
dc.subject rentabilita cs
dc.subject pyramidové rozklady cs
dc.subject analýza odchylek cs
dc.subject logaritmická cs
dc.subject funkcionální. cs
dc.subject Financial Analysis en
dc.subject Profitability en
dc.subject Pyramidal Decomposition en
dc.subject Analysis of Deviation en
dc.subject Logarithmic en
dc.subject Functional. en
dc.title Rozbor rentability a pyramidový rozklad vybraných ukazatelů rentability podniku v hutnictví cs
dc.title.alternative Profitability and Pyramidal Analysis of Selected Ratios of a Company in the Metallurgy Sector en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Borovcová, Martina cs
dc.date.accepted 2012-06-07 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 154 - Katedra financí cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-branch Finance cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2751 cs
dc.identifier.thesis KON0026_EKF_B6202_6202R010_00_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
KON0026_EKF_B6202_6202R010_00_2012.pdf 3.967Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics