Absolvování individuální odborné praxe

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/95453

Show simple item record


dc.contributor.advisor Dvorský, Jiří cs
dc.contributor.author Dědek, Lukáš cs
dc.date.accessioned 2012-10-30T09:39:23Z
dc.date.available 2012-10-30T09:39:23Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/95453
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 30/10/2012 cs
dc.description.abstract Obsahom mojej bakalárskej práce je popis priebehu mojej praxe, ktorú som vykonával vo firme Express Alarm Slovakia s.r.o. Tato práca obsahuje popis odborného zamerania firmy a moje zaradenie. V nasledujúcej časti sa nachádza zoznam úloh, ktorými som bol poverený a postup ich riešenia. Následné pojednávam o využití nadobudnutých znalostí a zručností v priebehu štúdia, ktoré mi pomohli pri riešení úloh ale aj o znalostiach ktoré mi chýbali. Na záver hodnotím svoje dosiahnuté výsledky a ich prínos pre firmu. cs
dc.description.abstract The content of this bachelor work is description me practices, which I doing in company Express Alarm Slovakia LLC. This work includes description of professional orientation of the company and my inclusion. The next section contains a list of tasks which I was assigned and working plan. Follow deals the use gained knowledge and skills in the course of study to help me in solving the tasks but also the knowledge that I missed. At the end evaluate my achievements and their benefits for the company. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 2191326 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Express Alarm Slovakia s.r.o. cs
dc.subject Oracle cs
dc.subject SQL cs
dc.subject Windows server cs
dc.subject sieť cs
dc.subject Dochádzkový systém Tomst cs
dc.subject Express Alarm Slovakia LLC. en
dc.subject Oracle en
dc.subject SQL en
dc.subject Windows server en
dc.subject network en
dc.subject attendance system en
dc.title Absolvování individuální odborné praxe cs
dc.title.alternative Individual Professional Practice in the Company en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.date.accepted 2012-05-29 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 460 - Katedra informatiky cs
dc.contributor.consultant Záborský, Branislav cs
dc.thesis.degree-program Informační a komunikační technologie cs
dc.thesis.degree-branch Informatika a výpočetní technika cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2724 cs
dc.identifier.thesis DED076_FEI_B2647_2612R025_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
DED076_FEI_B2647_2612R025_2012.pdf 2.089Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics