Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorDvorský, Jiřícs
dc.contributor.authorDědek, Lukášcs
dc.date.accessioned2012-10-30T09:39:23Z
dc.date.available2012-10-30T09:39:23Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/95453
dc.descriptionImport 30/10/2012cs
dc.description.abstractObsahom mojej bakalárskej práce je popis priebehu mojej praxe, ktorú som vykonával vo firme Express Alarm Slovakia s.r.o. Tato práca obsahuje popis odborného zamerania firmy a moje zaradenie. V nasledujúcej časti sa nachádza zoznam úloh, ktorými som bol poverený a postup ich riešenia. Následné pojednávam o využití nadobudnutých znalostí a zručností v priebehu štúdia, ktoré mi pomohli pri riešení úloh ale aj o znalostiach ktoré mi chýbali. Na záver hodnotím svoje dosiahnuté výsledky a ich prínos pre firmu.cs
dc.description.abstractThe content of this bachelor work is description me practices, which I doing in company Express Alarm Slovakia LLC. This work includes description of professional orientation of the company and my inclusion. The next section contains a list of tasks which I was assigned and working plan. Follow deals the use gained knowledge and skills in the course of study to help me in solving the tasks but also the knowledge that I missed. At the end evaluate my achievements and their benefits for the company.en
dc.format.extent2191326 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectExpress Alarm Slovakia s.r.o.cs
dc.subjectOraclecs
dc.subjectSQLcs
dc.subjectWindows servercs
dc.subjectsieťcs
dc.subjectDochádzkový systém Tomstcs
dc.subjectExpress Alarm Slovakia LLC.en
dc.subjectOracleen
dc.subjectSQLen
dc.subjectWindows serveren
dc.subjectnetworken
dc.subjectattendance systemen
dc.titleAbsolvování individuální odborné praxecs
dc.title.alternativeIndividual Professional Practice in the Companyen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.date.accepted2012-05-29cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department460 - Katedra informatikycs
dc.contributor.consultantZáborský, Branislavcs
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchInformatika a výpočetní technikacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisDED076_FEI_B2647_2612R025_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam