Show simple item record

dc.contributor.advisorRolčíková, Markétacs
dc.contributor.authorBělochová, Jitkacs
dc.date.accessioned2013-06-26T11:11:22Z
dc.date.available2013-06-26T11:11:22Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/97834
dc.descriptionImport 26/06/2013cs
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na analýzu nákladů, výnosů a výsledků hospodaření ve společnosti Krušnohorské strojírny Komořany a.s. za sledované období 2007 - 2011. V teoretické části diplomová práce popisuje historii a současnost společnosti, jsou zde představeny hlavní teoretické pojmy, které jsou relevantní pro analýzu nákladů, výnosů a hospodářského výsledku. V analytické části je provedena analýza nákladů, výnosů a hospodářského výsledku KSK, přičemž jsou použity metody, jako je vertikální a horizontální analýza, poměrové ukazatele. V závěru práce jsou navržena případná opatření vedoucí ke zlepšení hospodářské situace společnosti a je zde vyhodnoceno dosažení cílů diplomové práce.cs
dc.description.abstractThe analysis of costs, revenue and results of economic activities in the Krušnohorské strojírny Komořany company during the period 2007 - 2011 is the topic of this thesis. The first and theoretical part describes history and contemporary situation as well. The main theoretical chapter deals with terms important for analysis, revenue and results of economic activities. This is dominant chapter of thesis. The next part explores mentioned terms of economics. Vertical and horizontal analysis, ratio index methods are used. Possibly solutions, that can make economical results better are suggested in the final part. Evaluation of the thesis targets is in the last part too.en
dc.format50, [7] l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent1911347 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjecthorizontální analýzacs
dc.subjectnákladycs
dc.subjectpoměrové ukazatelecs
dc.subjectvertikální analýzacs
dc.subjectvýnosycs
dc.subjectvýsledek hospodařenícs
dc.subjecthorizontal Analysesen
dc.subjectCostsen
dc.subjectRatio Indicatorsen
dc.subjectVertical analysesen
dc.subjectrevenuesen
dc.subjecteconomic resulten
dc.titleAnalýza výnosů, nákladů a výsledku hospodaření ve společnosti Krušnohorské strojírny Komořany a.s.cs
dc.title.alternativeAnalysis of Revenue, Cost, and Profit in the Krušnohorské strojírny Komořany join-stock companyen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201301652cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeŠvecová , Michaelacs
dc.date.accepted2013-05-27cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department545 - Institut ekonomiky a systémů řízenícs
dc.contributor.consultantZíbar, Miroslavcs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a řízení v oblasti surovincs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisBEL187_HGF_N2102_2102T001_2013
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record