Show simple item record

dc.contributor.advisorŽídek, Jancs
dc.contributor.authorLastomírský, Michalcs
dc.date.accessioned2013-06-26T11:16:10Z
dc.date.available2013-06-26T11:16:10Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/98539
dc.descriptionImport 26/06/2013cs
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá popisem digitálně modulovaného signálu a jeho využití v moderních telekomunikačních sítích. Jsou zde rozebrány jednotlivé vlivy, které degradují signál v reálném přenosovém kanále. Dále práce pojednává o přístrojích a nástrojích, které se používají pro měření digitálně modulovaného signálu, srovnání klasické a virtuální instrumentace. Diplomová práce obsahuje blokové schéma pro analýzu digitálně modulovaného systému. Praktická část diplomové práce je zaměřena na návrh aplikace, která slouží pro měření digitálně modulovaného signálu. Následně bylo v diplomové práci navrženo několik měření degradačních vlivů, které negativně působí na digitálně modulovaný signál s využitím navržené aplikace.cs
dc.description.abstractThis thesis describes digitally modulated signals and use of digitally modulated signal in the modern telecommunications networks. Various factors that degrade the signal in the real transmission channel are analyzed here. The thesis also discusses about the equipment and tools that are used to measure the digitally modulated signals, and also thesis comparison between classical and virtual instrumentation. The thesis shows a flowchart of the analysis of digitally modulated system. The practical part of the thesis is focused on the development and design application that is used to analyze the digitally modulated signals. The thesis subsequently proposed several measurements of degradation effects, which affect the digitally modulated signal by using the designed application.en
dc.format.extent6261050 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectDigitální signálcs
dc.subjectdigitální modulacecs
dc.subjectbezdrátový přenos datcs
dc.subjectRM OSIcs
dc.subjectchyby signálucs
dc.subjectsignál vektorový analyzátorcs
dc.subjectLabVIEWcs
dc.subjecttelekomunikační sítě.cs
dc.subjectDigital signalen
dc.subjectdigital modulationen
dc.subjectwireless data transmissionen
dc.subjectRM OSIen
dc.subjecterror signalen
dc.subjectvector signal analyzeren
dc.subjectLabVIEWen
dc.subjecttelecommunication networken
dc.titleAnalýza digitálně modulovaných signálůcs
dc.title.alternativeAnalysis of Digitally Modulated Signalsen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeMartinek, Radekcs
dc.date.accepted2013-06-03cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department440 - Katedra telekomunikační technikycs
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchTelekomunikační technikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisLAS129_FEI_N2647_2601T013_2013
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record