Téma semináře: Vývoj politiky otevřeného přístupu v ČR, 29.-30. dubna 2014, VUT v Brně
Dvoudenní seminář nabídl příspěvky mapující aktuální vývoj politiky otevřeného přístupu na mezinárodní, národní i institucionální úrovni. Úvod semináře byl věnován povinnostem otevřeného přístupu v rámcovém programu Horizont 2020 Evropské komise, zprávě o pracovní skupině otevřeného přístupu při Radě pro výzkum, vývoj a inovace a projektu OpenAIRE. Další část semináře představila institucionální politiky na univerzitách a v Akademii věd ČR, přinesla příspěvek na téma Open Science a představila projekt CORE a iniciativu Open Data CZ.

Recent Submissions